انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید. تا بتوانیم بهترین خدمات را به شما عزیزان ارائه کنیم.

واحد پشتیبانی ثبت اصناف
صفحه اصلی article-مقاله اخبار ابعاد کانتینر ۲۰ و ۴۰ فوت استاندارد

ابعاد کانتینر ۲۰ و ۴۰ فوت استاندارد

ابعاد کانتینر ۲۰ و ۴۰ فوت استاندارد
ابعاد کانتینر ۲۰ و ۴۰ فوت استاندارد

در این مقاله با جدول ابعاد کانتینر ۲۰ و ۴۰ فوت استاندارد آشنا خواهید شد

مزایای حمل با کانتینر

  •  کاهش خسارت ناشی از شکستگی ٬ خراب شدن یا سرقت مورد بیمه
  •  کاهش هزینه های بسته بندی ٬ تخلیه و بارگیری کالای مورد بیمه
  • حمل یکجای مورد بیمه در کانتینر با توجه به ظرفیت آن
  • حمل با کانتینر امکان تحویل کالا را از محل تولید به مصرف ممکن میسازد (Door to Door)
  • حمل با کانتینر سرعت کار بار گیری و تخلیه را افزایش می دهد.

ابعاد کانتینر 20 و 40 فوت استاندارد

کانتینر ۲۰ فوت استاندارد     

ابعاد کانتینر 20 فوت استاندارد

ابعاد کانتینر ۲۰ فوت استاندارد

 

طول داخلی  عرض داخلی  ارتفاع داخلی  عرض درب  ارتفاع درب  فضای داخل   

حداکثر ظرفیت بار  

 ۵٫۹متر  ۲٫۳۵متر  ۲٫۳۵متر  ۲٫۳۹متر  ۲٫۲۸متر   ۳۳٫۲ مترمکعب  ۲۱,۷۷۰ کیلوگرم

کانتینر ۴۰ فوت استاندارد

ابعاد کانتینر ۴۰ فوت استاندارد

ابعاد کانتینر ۴۰ فوت استاندارد

 

 طول داخلی  عرض داخلی  ارتفاع داخلی  عرض درب  ارتفاع درب  فضای داخل  

 

 

 

 

 حداکثر ظرفیت بار

 

 

 

 

۱۲٫۰۳متر ۲٫۳۵متر ۲٫۳۹متر ۲٫۳۵متر ۲٫۲۸متر ۶۷٫۷ مترمکعب ۲۶,۷۸۰ کیلوگرم

مطالب مرتبط3

3

3

3