انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید. تا بتوانیم بهترین خدمات را به شما عزیزان ارائه کنیم.

واحد پشتیبانی ثبت اصناف
صفحه اصلی article-مقاله پزشکی سلامت درباره ریه

درباره ریه

درباره ریه
درباره ریه

ریه ها اندام هوایی هستند که هر دو طرف قفسه سینه هستند. Thetrachea (تورم) هوا را درون ریه ها از طریق شاخه های لوله ای خود، به نام برونش، هدایت می کند.

 سپس برونشها به شاخه های کوچکتر و کوچکتر (برونشیول ها) تقسیم می شوند و سرانجام به صورت میکروسکوپی تبدیل می شوند.

٭برنشیل ها:

برنشیل ها در نهایت به خوشه هایی از کیسه های هوا میکروسکوپی به نام آلوئول ها پایان می یابند. در آلوئول، اکسیژن از هوا به داخل خون جذب می شود. دی اکسید کربن، یک ماده زیستی متابولیسم، از خون به آلوئول منتقل می شود،

 جایی که می توان آن را بیرون کشید. بین آلوئول یک لایه نازک از سلول های نامیده می شود interstitium، که حاوی رگ های خونی و سلول هایی است که به حمایت از alveoli کمک می کند.


٭ریه ها با یک لایه بافت نازک به نام پلورا پوشیده شده اند. همان نوع بافت نازک در داخل حفره قفسه سینه - که همچنین پلورا نامیده می شود.
یک لایه نازک مایع به عنوان یک روان کننده عمل می کند و اجازه می دهد که ریه ها به راحتی به همان اندازه گسترش پیدا کنند و با هر نفس قرارداد بگیرند.

بهداشت ریه:

1.در مجاورت هوا آلوده قرار نگیرید.

2.از کشیدن دخانیات خودداری کنید.

3.از هوا آزاد کوهستان استفاده کنید.

4.در هنگام الودگی از ماسک استفاده کنید.

مطالب مرتبط3

3

3

3