انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید. تا بتوانیم بهترین خدمات را به شما عزیزان ارائه کنیم.

واحد پشتیبانی ثبت اصناف
صفحه اصلی article-مقاله پزشکی سلامت گیاه گزنه

گیاه گزنه

گیاه گزنه
گیاه گزنه

گزنه گیاهی است  دارویی که در ایران بیشتر در مناطق زاگرس نشین وجود دارد

البته تنوع گونه های گزنه در سایر نقاط متفاوت است  در واقع گزنه علفی چند ساله دارای ساقه های راست به ارتفاع ۵۰ تا ۱۰۰ سانتی متر و حتی بیشتر که غالباً در اماکن مخروبه، باغها و نقاط مرطوب خارج شهر، نواحی سایه دارو جاهائی که چهار پایان در آنجا به سر می برند به حالت خودرو می روید.


استفاده از ریشه ای گزنه:

یکی از مهمترین قسمت گزنه مربوط به ریشه آن است  و در طب سنتی کاربرد فراوانی دارد و امروز ه از آن دارو های برای طب سنتی می سازند .
از ریشه های خزنده آن پا جوش هائی در کلیه جهات خارج می شود که خود باعث آن می گردد که گیاه بصورت پایه های متعدد در آمده محل رویش خود را بکلی فرا می گیرد گزنه، ساقه چهار گوش پوشیده از تار و برگهای بیضوی و نوک تیز دندانه دار و منتهی به دو استیپول دارد.

گلهای گزنه:

معمولا در بهار گلهای گزنه به رنگ سبز روشن دیده می شود و بنا به گونه های مختلف آن بصورت پهن برگ یا برگ های باریک یافت میشود  البته گونه پهن برگ آن دارای ساقه ای خمیده می باشد.
 

پرورش گیاه گزنه:


پرورش گزنه از طریق کاشتن دانه در طول شیارهائی در آغار بهار انجام می گیرد و یا آنکه از طریق کاشتن قطعات سوش دار اقدام به این کار می شود در حالت اخیر قطعات مذکور را در امتداد خطوطی به فواصل ۴۰ سانتی متر از یکدیگر به نحوی می کارند که هر پایه گیاه از دیگری معادل ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر فاصله داشته باشد.

نکته:
زمین زراعتی باید سبک و دارای رطوبت کافی باشد. وجین کاری، خارج کردن علفهای هرز از مزرعه و انجام عملیات اصلاحی ضروری است

مطالب مرتبط3

3

3

3